Frontālais iekrāvējs Volvo L110H PADOMI OPERATORAM

Tehnisko apkopju veikšana Volvo jaunākās paaudzes frontālajiem iekrāvējiem

Viena no tehnikas ilgtspējas atslēgām ir pareizi veiktas tehniskās apkopes un tajā izmanto materiālu kvalitāte, kas nav iedomājam bez sertificicēta meistara klātbūtnes. Devāmies uz Volvo pārstāvja Swecon darbnīcu, lai fiksētu, kā pareizi veicama tehniskā apkope un kādas nianses jāņem vērā.

Servisa darbinieks demonstrēja vienkāršo tehnisko apkopi, kas jāveic ik pēc 500 nostrādātām motorstundām. Tā galvenokārt ietver ikdienas apgaitu, šķidrumu līmeņu pārbaudi un tīrīšanu. Šādas pārbaudes ilgums ir vidēji divarpus stundas.


Veicot tehnisko apkopi, ir būtiski valkāt aizsargbrilles. Strādājot ar hidraulisko sistēmu, jāsaskaras ar augstu spiedienu, tādējādi eļļas strūkla var nereti trāpīt sejas apvidū.


Apkopi sāk, pārbaudot, vai kabīnes monitorā netiek uzrādītas sistēmas kļūdas. Šī mašīna ir aprīkota ar GPS sistēmu. Ar tās palīdzību iespējams attālināti redzēt, kādas kļūdas ir parādījušās, kad klients zvana par radušos problēmu. Attālināta problēmas izprašana ļauj saprast, kādas rezerves daļas būs nepieciešamas, braucot uz remontu un tādējādi iespējami ātri novērst radušos bojājumus. Vēl ekrānā tiek nolasītas motorstundas, un visa apkope tiek dokumentēta orderī, kas palīdz sekot līdzi mašīnas tehniskajam stāvoklim un laicīgi plānot nākošās apkopes.


Šai mašīnai motora pārsegs tiek atvērts ar pogas palīdzību, kas atrodas tās labajā sānā.No kreisā sāna izbīda radiatorus. Katras apkopes laikā servisa darbinieks ar saspiesta gaisa strūklas palīdzību atbrīvo tos no netīrumiem, lai dzesēšanas sistēma varētu turpināt sekmīgi veikt savas funkcijas.Noņem vāku un ar to pašu gaisu tīra visas vietas, no kurām tiks notīrītas eļļas vai kurās atrodas filtrs. Šajā pusē atrodas dzesēšanas filtrs, kas šajā apkopē vēl nav jāmaina – to parasti dara pēc 1000 motorstundām. Mašīnas otrā pusē ir tāds pats vāks, zem kura vizuāli pārbauda degvielas un eļļas filtrus.

500 motorstundu apkopē tiek mainīta motoreļļa un

tās filtrs. 1000 motorstundu apkopē maina arī

degvielas filtru un filtra eļļu.
Pārbauda dzesēšanas šķidruma līmeni. Vizuāli apskatās, vai nav kas atnācis vaļā – turbīna vai caurule, kā arī vai nav notikusi kāda eļļas noplūde.


Pārbauda hidraulikas eļļas līmeni. Šķidrumam jābūt redzamam aptuveni ap vidus līniju. Ja nepieciešams, eļļu jāpapildina. Ja hidraulikas eļļas līmenis ir pārāk zems, ir iespējams bojāt sūkni. Jāņem vērā – lai pareizi pārbaudītu hidraulikas eļļas līmeni, kravas rāmim jāatrodas pilnībā pie zemes.Pārbauda filtra eļļas līmeni. Atskrūvē ieliešanas korķi. Līmenis ir pareizs, ja, atverot to vaļā, eļļa nedaudz tek ārā. Ja tās ir par daudz, eļļa līst. Tas nozīmē, ka bremžu pārslodzes dēļ notikusi hidraulikas noplūde. Bremžu gumijas ar laiku nodilst vai sakalst, un tad kopā sajaucas hidraulikas un filtra elļas. To nedrīkst pieļaut. Nepieciešamības gadījumā jāmaina bremžu gumijas. Visbiežāk tas notiek, ar pilnu kausu braucot garus attālumus ar lielu paātrinājumu un strauju bremzešanu. Filtra eļļa uzsilst un augstas temperatūras apstākļos ātrāk sakalst.Šī mašīna ir aprīkota ar centrālo smērēšanas sistēmu. Tas nodrošina, ka visas tapas vienmēr būs sasmērētas, turklāt pareizi. Elektromotors dzen smēri pa trubām uz visām tapām, cilndriem, centrālo gultni. Mašīnā ir elektroniski iestrādāts taimeris, kas pēc noteikta laika ieslēdz sūkni un smērē. Laiku ir iespējams regulēt pēc vajadzības –  uzstādīt, vai ir viegls, vidējs vai smags darba režīms. Ja ir labvēlīgi darba apstākļi un nav daudz putekļu, smēre nav tik bieži jāatjauno. Ir jāuzmana, lai smēres tvertne nekad nebūtu tukša. Ja mašīnai ir papildus izgāžams kauss, tajā nenoris centrālā smērēšana, un rodas sešas vietas, kur tomēr vajadzīga smērēšana ar roku, tāpēc nāk līdzi smērpistole. Vecāku modeļu krāvējiem smērēšanu veic manuāli, 21 punktu smērējot ar roku. Neiesmērētajās vietās paātrinās nodilšanas process, un mašīnai daudz ātrāk nepieciešams remonts.


Volvo AdBlue sistēma samazina kaitīgo izplūdes gāzu daudzumu. Apkopes laikā iesmidzina šķidrumu, kas papildus jālej. Šis šķidrums noteikti nedrīkst būt par maz.


Ja ikdienas darbs norit īpaši putekļainā vidē, 500 motorstundu apkopē ar saspiesto gaisu tiek tīrīti arī salona gaisa filtri, lai uzlabotu salona gaisa kvalitāti un operatoram nebūtu jāelpo putekļi. Nākamajā apkopē – pēc tūkstoš nostrādātām motorstundām – jāveic arī filtru nomaiņa.Jebkurā no apkopēm tīra arī motora gaisa filtru, kas var būt pilns ar dažādiem netīrumiem, jo tie neļauj motoram saņemt pietiekami daudz gaisa, kā rezultātā zūd motora jauda. Šai mašīnai ir papildu gaisa filtrs, kas veidots no papīra, kas motoram veido duvultu drošību. Papīra filtru tīrīt nedrīkst, jo pastāv iespējamība, ka ar lielu gaisa spiedienu var tikt saplēsts papīra elements.
Lai pārbaudītu apakšējā tilta eļļas līmeni, nepieciešams ar ratiņiem pabraukt zem mašīnas. Turpat var pārbaudīt arī to, vai nav eļļas noplūžu no hidraulikas un vai cauruļu savienojumu vietas nav mitras.Apkopes laikā tiek pārbaudīta stāvbremze.Nepieciešams pārbaudīt arī radara un ekrāna darbību.


Katrā apkopē ir ieteicams pārbaudīt arī tehnikas apgaismojumu.

Dalīties ar rakstu

Žurnālists

Dārta Dīriņa

Saistītie raksti